Międzynarodowa konferencja na temat ochrony danych osobowych 4-5 lipca 2019 r.

W piątek 5 lipca w Gdańsku odbyła się międzynarodowa konferencje na temat ochrony danych osobowych. Konferencja współorganizowana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku oraz Europejskie Stowarzyszenie Prawników AEA-EAL zebrała licznych gości i prelegentów z państw wschodnich. W związku z tym, ze RODO bardzo poważnie ogranicza transfer danych osobowych do państw trzecich takich jak Rosja, Ukraina czy Mołdawia, celem konferencji było przedstawienie na jakim etapie wdrożenia są regulacje prawne w tych państwach zmierzające do dostosowania się do zasad RODO. I tak, Rosja już wprowadziła nową ustawę o ochronie danych osobowych, implementującą zasady UE. Ukraina i Mołdawia bazują jeszcze na starych regulacjach, ale prace ustawodawcze nad nowymi zasadami trwają. Ważna informacja dla przedsiębiorców ➡️ nadal nie można przekazywać danych osobowych do Mołdawii i na Ukrainę bez spełnienia szczególnych wymogów RODO stosowany wobec państw trzecich.

Prawna ochrona środowiska – blog

W związku ze stałym rozwojem specjalizacji z zakresu prawa ochrony środowiska, radca prawny Katarzyna Ludwichowska prowadzi blog www.prawnaochronasrodowiska.blog.

Myślą przewodnią bloga jest przedstawianie Państwu różnych zagadnień prawa ochrony środowiska. Na łamach bloga przede wszystkim są opisywane mechanizmy ochrony środowiska i odpowiedzialności za środowisko obowiązujące i stosowane w polskim porządku prawnym. Tematami bloga są również aspekty globalne, międzynarodowe prawa ochrony środowiska, jak przykładowo Porozumienie Paryskie, które było przedmiotem szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach – COP24 w grudniu 2018 r. Zapraszamy Państwa do lektury – www.prawnaochronasrodowiska.blog

Gdańskie Centrum Szkoleń Profilowanych – terminarz szkoleń

Zapraszamy Państwa do zapoznania się terminarzem szkoleń, organizowanych przez Gdańskie Centrum Szkoleń Profilowanych, w okresie wakacyjnym. Centrum oferuje następujące szkolenia:

  • Prawa autorskie pracowników naukowo-dydaktycznych
  • Menedżerowie-odpowiedzialność cywilnoprawna, odpowiedzialność za zobowiązania spółki
  • Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi
  • Rozwiązywanie umowy o pracę
  • Windykacja należności: terminy zapłaty, przedawnienie roszczeń, nowe postępowanie komornicze
  • RODO w zatrudnieniu
  • Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców
  • Delegowanie do pracy w ramach UE

Zapraszamy do udziału w szkoleniach. Więcej na http://www.gcsp.pl/terminarz-szkolen/

Tweening meeting w Rennes

W dniach 6-8 czerwca 2019 r. radca prawny Katarzyna Ludwichowska brała udział, jako przedstawiciel Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, w corocznym spotkaniu zaprzyjaźnionych izb prawniczych Gdańska, Leuven, Rennes, Bilbao, Exeter, Werony i Erlangen. W tym roku spotkanie odbywało się w Rennes we Francji, a tematem przewodnim spotkania był marketing usług prawniczych oraz nowoczesne metody komunikacji z Klientem. Radca prawny Katarzyna Ludwichowska wygłosiła w języku francuskim krótki referat na temat form wykonywania zawodów prawniczych.

Nowy członek naszego Zespołu

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że do naszego zespołu prawników dołączyła radca prawny Monika Chabel. Pani Mecenas Chabel specjalizuje się w problematyce prawa administracyjnego i prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z ustawą o własności lokali. Prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych i podmiotów prawa publicznego. Świadczy również pomoc prawną na rzecz osób fizycznych. Zapraszamy Państwa do współpracy.

Nasza nowa strona www

Szanowni Państwo,

przedstawiamy Państwu nową szatę graficzną naszej strony internetowej. Na przestrzeni piętnastu lat funkcjonowania Kancelarii jest to trzecia wersja strony internetowej http://www.kancelaria-kgg.pl. Myślą przewodnią ostatnich zmian jest to, aby stworzyć dla Państwa profesjonalny portal niosący cenne informacje o prawie. Ufamy, że nasza nowa strona internetowa systematycznie będzie się zapełniać nowymi artykułami, infografikami i wpisami blogowymi. Postaramy się także na bieżąco informować Państwa o aktywnościach naukowych i społecznych prawników naszej Kancelarii. Już w tej chwili zapraszamy Państwa do zapoznania się z rekomendacjami naszych Klientów.