Własność intelektualna

Stały rozwój myśli intelektualnej i technologicznej przyczynia się do powstawania problemów zarówno w zakresie praw twórców, jak i osób korzystających z innowacyjnych rozwiązań, dlatego też świadczymy następujące usługi:

  • analizę prawną dotyczącą krajowych i międzynarodowych procedur zgłaszania znaku towarowego, wzoru przemysłowego i użytkowego oraz patentu;
  • pomoc prawną przy polubownym rozstrzyganiu sporów o naruszenie własności przemysłowej i intelektualnej;
  • pomoc prawną przy postępowaniach sądowych z zakresu naruszenia własności przemysłowej, w szczególności dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia patentu praw ochronnych;
  • analizę stanów faktycznych dotyczących systemu wspólnotowego znaku towarowego i wspólnotowego wzoru przemysłowego;
  • analizę stanów faktycznych dotyczących ochrony własności przemysłowej w zatrudnieniu oraz praw autorskich pracowników;
  • analizę i sporządzanie umów licencyjnych;
  • analizę i sporządzanie umów przeniesienia majątkowych praw autorskich.

Powyższą specjalizacją zajmuje się :

Katarzyna Ludwichowska – radca prawny

katarzyna.ludwichowska@kancelaria-kgg.pl

606-457-080