Ubezpieczenia

Od samego początku działalności jedną z priorytetowych specjalizacji Kancelarii była pomoc osobom poszkodowanym w sporach ze sprawcami szkód, nadzór nad postępowaniami likwidacyjnymi prowadzonymi przez towarzystwa ubezpieczeń oraz zastępstwo procesowe na etapie sądowego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i o zadośćuczynienie.

W ramach tej specjalizacji zajmujemy się:

  • opiniowaniem umów ubezpieczeń majątkowych i osobowych pod kątem zapewnienia optymalnej ochrony ubezpieczeniowej,
  • prowadzeniem negocjacji z ubezpieczycielami w celu ustalenia optymalnych warunków umowy i zapewnienia kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej;
  • bieżącym doradztwem w zakresie umów ubezpieczenia, gwarancji ubezpieczeniowych i innych produktów na rynku ubezpieczeniowym;
  • dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych i o zadośćuczynienie, z tytułu umów ubezpieczenia;
  • prowadzeniem i nadzorowaniem procesu likwidacji szkód na etapie przedsądowym;
  • zastępstwem procesowym Klientów indywidualnych i przedsiębiorców w sprawach przeciwko towarzystwom ubezpieczeń.

Powyższą specjalizacją zajmują się :

Monika Gierzyńska – radca prawny

monika.gierzynska@kancelaria-kgg.pl

601-255-566

Monika Chabel – radca prawny

monika.chabel@kancelaria-kgg.pl

693-163-006