Transport i spedycja

W ramach tej specjalizacji oferujemy:

  • sporządzanie projektów i opiniowanie umów przewozu, spedycji i innych umów regulujących zobowiązania stron związane zarówno z krajowym, jak i międzynarodowym przewozem towarów;
  • zastępstwo procesowe w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z prawa przewozowego, zarówno krajowego, jak międzynarodowego;
  • prowadzenie windykacji zaległego frachtu lub dochodzenie roszczeń odszkodowawczych na etapie przedsądowym, w tym negocjacje ostatecznych warunków porozumień w tym zakresie;
  • ustalanie zakresu odpowiedzialności podmiotów uczestniczących w przewozie za powstałe szkody oraz dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu;
  • opiniowanie umów ubezpieczenia (OCP, OCS i innych) pod kątem zapewnienia optymalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, w tym również prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielami;
  • nadzór nad likwidacją szkód w toku dochodzenia roszczeń od zakładów ubezpieczeń oraz zastępstwo procesowe w sprawach przeciwko ubezpieczycielom;
  • doraźną pomoc w rozstrzyganiu bieżących problemów powstałych na gruncie prawa przewozowego zarówno krajowego, jak i międzynarodowego;
  • stałą obsługę prawną przedsiębiorstw z branży logistyczno – spedycyjno – transportowych.

Powyższą specjalizacją zajmują się :

Monika Gierzyńska – radca prawny

monika.gierzynska@kancelaria-kgg.pl

601-255-566

Bartosz Gąsior – radca prawny

bartosz.gasior@kancelaria-kgg.pl

600-059-134

Monika Chabel – radca prawny

monika.chabel@kancelaria-kgg.pl

693-163-006