Szkolenia

Radcowie prawni Kancelarii są współzałożycielami Gdańskiego Centrum Szkoleń Profilowych. Centrum jest miejscem ustawicznego kształcenia w zakresie prawa dla przedsiębiorców i ich pracowników, organizacji społecznych, stowarzyszeń, fundacji oraz dla pracowników organów administracji publicznej. Centrum organizuje i przeprowadza szkolenia zewnętrzne jak również szkolenia firmowe na indywidualne życzenie Klienta, dostosowane do potrzeb i branży Klienta.

Tematyka szkoleń organizowanych przez Gdańskie Centrum Szkoleń Profilowanych porusza prawnicze aspekty bieżącej działalności podmiotów gospodarczych i administracyjnych. Istotnym walorem szkoleń jest to, że ich program przedstawia zagadnienia prawne z punktu widzenia codziennej praktyki zawodowej prawnika. Odnosi się do orzecznictwa, przyjętych poglądów doktryny prawa, co uświadamia szkolonego jak podejmować optymalne działania w swojej codziennej pracy i tworzyć efektywne procedury w strukturze podmiotu.

Obecnie Centrum oferuje szkolenia z zakresu:

  • prawa pracy, dedykowane dla każdego pracodawcy oraz jego pracowników z działów kadrowych i HR,
  • prawa spedycji i transportu dla przedsiębiorców z branży transportowej;
  • ochrony danych osobowych w różnych dziedzinach życia gospodarczego;
  • windykacji należności, dedykowane dla każdego podmiotu gospodarczego, który w swojej codziennej działalności podejmuje wzmożone działania windykacyjne, jak również wobec podmiotów skupujących wierzytelności i podejmujących zawodowo działania windykacyjne;
  • prawa korporacyjnego, skierowane do członków organów spółek kapitałowych, stowarzyszeń czy też fundacji;
  • zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi;
  • prawa autorskiego, dedykowane w szczególności dla pracowników naukowych i dydaktycznych uczelni wyższych.

http://www.gcsp.pl