Sprawy karne

Kancelaria udziela kompleksowej pomocy prawnej dla osób fizycznych i prawnych w sprawach z zakresu prawa karnego i postępowania karnego, w tym również prawa karnego skarbowego oraz prawa karnego wykonawczego. Kancelaria obejmuje również zakresem swoich usług prawo wykroczeń. Podstawowym zadaniem Kancelarii jest zagwarantowanie Klientom prawa do obrony.

Oferowane czynności obejmują:

 • prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję i prokuraturę;
 • obronę oskarżonych w postępowaniu karnym;
 • obronę oskarżonych w toku postępowania karno – skarbowego;
 • kompleksową obsługę prawną w zakresie przestępstw skarbowych począwszy od etapu kontroli skarbowej skończywszy na postępowaniu przed sądem karnym;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu wykonawczym poprzez składanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowego zwolnienia i przerwę w wykonaniu kary;
 • prowadzenie spraw o ułaskawienie;
 • prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie;
 • sporządzanie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa;
 • sporządzanie aktów oskarżenia i reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym;
 • reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego i obrona jego praw;
 • reprezentowanie powoda cywilnego w sprawach karnych;
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu o kompensatę dla ofiar przestępstw (możliwość uzyskania od Skarbu Państwa nawet do12.000,00 zł)
 • reprezentowanie osób nie będących stronami w postępowaniu karnym;
 • prowadzenie spraw  przed sądem w sprawach wykroczeniowych (np. naruszenie przepisów prawa o ruchu drogowym, drobna kradzież, zakłócanie
 • porządku publicznego, zakłócanie ciszy nocnej, pożywanie alkoholu w miejscu publicznym);

Kancelaria sporządza także analizy prawne, których wnioski pozwalają na uniknięcie naruszeń prawa przez prowadzących działalność gospodarczą oraz członków organów spółek kapitałowych.


Powyższą specjalizacją zajmuje się :

Antoni Koprowski – adwokat

antoni.koprowski@kancelaria-kgg.pl

502-031-149