Spółki

Nasza aktywność w tej dziedzinie prawa skupia się przede wszystkim na:

  • zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego, poczynając od sporządzenia umowy spółki poprzez kompleksowe przeprowadzenie postępowania rejestrowego,
  • prowadzeniu postępowań rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • przekształcaniu organizacyjnym spółek,
  • reprezentacji na zgromadzeniach wspólników oraz obsłudze prawnej organów spółek,
  • prowadzeniu postępowań z zakresu uchylania i stwierdzania nieważności uchwał zgromadzenia wspólników,
  • prowadzeniu postępowań z zakresu odpowiedzialności cywilnoprawnej członków organów spółek,
  • obsłudze prawnej transakcji zbycia/nabycia przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części,
  • reprezentacji podmiotów w postępowaniu upadłościowym i naprawczym poprzez przygotowywanie w szczególności wniosków o ogłoszenie upadłości,
  • zgłoszeń wierzytelności, jak również reprezentacji wierzycieli na zgromadzeniach wierzycieli.

Powyższą specjalizacją zajmują się :

Katarzyna Ludwichowska – radca prawny

katarzyna.ludwichowska@kancelaria-kgg.pl

606-457-080

Bartosz Gąsior – radca prawny

bartosz.gasior@kancelaria-kgg.pl

600-059-134

Monika Gierzyńska – radca prawny

monika.gierzynska@kancelaria-kgg.pl

601-255-566

Monika Chabel – radca prawny

monika.chabel@kancelaria-kgg.pl

693-163-006