Specjalizacje

Zakres usług świadczonych w ramach poszczególnych specjalizacji:

 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi oraz w postępowaniu egzekucyjnym na terenie całego kraju,
 • zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej,
 • przygotowywanie pism procesowych, pism w postępowaniu administracyjnym i innych;
 • bieżące doradztwo prawne w formie ustnych i pisemnych konsultacji;
 • opiniowanie oraz sporządzania umów,
 • nadzór prawny nad transakcjami gospodarczymi,
 • prowadzenie negocjacji,
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • windykacja należności, przygotowywanie wezwań do zapłaty, prowadzenie negocjacji zmierzających do ugodowego zakończenia sporu;
 • prowadzenie i nadzorowanie przebiegu postępowań windykacyjnych o odszkodowania na etapie przedsądowym przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym;
 • sporządzanie raportów due diligence spółek i nieruchomości, czyli analiz ryzyka prawnego związanego z nabyciem spółki prawa handlowego lub nieruchomości,
 • prowadzenie stałej obsługi prawnej przedsiębiorców,
 • przeprowadzanie szkoleń dla przedsiębiorców i zatrudnianych przez nich pracowników z określonych dziedzin prawa.

Obszary działania