Prawo spadkowe

Zakres naszych usług obejmuje w szczególności:

  • prowadzenie postępowań sądowych z zakresu prawa spadkowego, w tym w szczególności o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku i zachowek;
  • analizę stanów faktycznych dotyczących dziedziczenia ustawowego i testamentowego, w tym dziedziczenia majątku położonego w Polsce przez cudzoziemców,
  • bieżące doradztwo prawne w zakresie prawa spadkowego.

Antoni Koprowski – adwokat

antoni.koprowski@kancelaria-kgg.pl

502-031-149

Monika Gierzyńska – radca prawny

monika.gierzynska@kancelaria-kgg.pl

601-255-566

Monika Chabel – radca prawny

monika.chabel@kancelaria-kgg.pl

693-163-006

Bartosz Gąsior – radca prawny

bartosz.gasior@kancelaria-kgg.pl

600-059-134