Prawo rodzinne i opiekuńcze

Przy zachowaniu pełnej poufności i dyskrecji świadczymy pomoc prawną w formie:

 • sporządzania analiz prawnych stanów faktycznych powstałych na gruncie umów majątkowych małżeńskich,
 • doradztwa w sprawach majątkowych małżeńskich w trakcie trwanie małżeństwa, jak również po jego ustaniu;
 • bieżącego doradztwa w sprawach o rozwód i separację, w tym także pomiędzy cudzoziemcami;
 • zastępstwa procesowego w sprawach o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej;
 • zastępstwa procesowego w sprawach o rozwód i separację, w tym także pomiędzy cudzoziemcami;
 • zastępstwa procesowego w sprawach o podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej;
 • zastępstwa procesowego w sprawach alimentacyjnych między małżonkami, w tym zarówno dotyczących zaspokajania potrzeb rodziny, jak i wynikających z obowiązku alimentacyjnego po rozwiązaniu związku małżeńskiego;
 • zastępstwa procesowego w sprawach alimentacyjnych  między rodzicami a dziećmi;
 • bieżącego doradztwa w sprawach wynikających ze stosunków między rodzicami a dziećmi (konsultacje);
 • zastępstwa procesowego w sprawach o ustalenie kontaktów z dzieckiem, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej;
 • zastępstwa procesowego w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka.

Monika Gierzyńska – radca prawny

monika.gierzynska@kancelaria-kgg.pl

601-255-566

Antoni Koprowski – adwokat

antoni.koprowski@kancelaria-kgg.pl

502-031-149