Nieruchomości

Specjalizacja „Nieruchomości” obejmuje rozstrzyganie zagadnień prawnych związanych z posiadaniem  nieruchomości, dotyczących prawa mieszkaniowego oraz nadzoru prawnego i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

W ramach wskazanej specjalizacji zajmujemy się:

 • regulowaniem stanu prawnego nieruchomości,
 • doradztwem prawnym i finansowym w zakresie inwestycji w nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań wynikających przepisów prawa o ochronie środowiska,
 • przeprowadzaniem transakcji kupna – sprzedaży nieruchomości, w tym także z udziałem cudzoziemców, 
 • sporządzaniem i analizą umów dotyczących nieruchomości, w tym umów deweloperskich, umów spółdzielczych, umów odrębnej własności lokali,
 • prowadzeniem postępowań sądowych dotyczących sporów sąsiedzkich, w tym o wydanie nieruchomości i eksmisję oraz postępowań o charakterze nieprocesowym takich jak zniesienie współwłasności nieruchomości, ustanawiania służebności, stwierdzenie zasiedzenia,
 • prowadzeniem postępowań wieczystoksięgowych, w tym ustanawianie zabezpieczeń na nieruchomościach w postaci hipotek,
 • prowadzeniem postępowań administracyjnych związanych w szczególności z wywłaszczeniem nieruchomości, uzyskaniem pozwolenia na budowę,
 • postępowaniami administracyjnymi zmierzającymi do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, aktualizacją opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

Ponadto dzięki uprawnieniom umożliwiającym podejmowanie czynności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (nr licencji 6884), wykonujemy:

 • czynności zmierzające do zbycia nieruchomości lub nabycia własności nieruchomościami,
 • czynności mające na celu zawarcie umów najmu i dzierżawy nieruchomości,
 • czynności ustalające stan prawny nieruchomości,
 • czynności nadzoru nad transakcjami rozporządzającymi prawem do nieruchomości.

Powyższą specjalizacją zajmują się :


Antoni Koprowski – adwokat

antoni.koprowski@kancelaria-kgg.pl

502-031-149

Bartosz Gąsior – radca prawny

bartosz.gasior@kancelaria-kgg.pl

600-059-134