Monika Chabel-radca prawny

Radca prawny, prowadzi indywidualną praktykę zawodową. Specjalizuje się w problematyce prawa administracyjnego i prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z ustawą o własności lokali. Prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych i podmiotów prawa publicznego. Świadczy również pomoc prawną na rzecz osób fizycznych.

  • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku,
  • ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,
  • prowadzi obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych,
  • prowadzi szkolenia dedykowane dla zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych

monika.chabel@kancelaria-kgg.pl

693-163-006