Katarzyna Ludwichowska-radca prawny

Radca prawny, współpracownik Kancelarii. Specjalizuje się w problematyce prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktów, prawa spółek oraz prawa pracy. Ponadto posiada doświadczenie z zakresu polskiego i europejskiego prawa własności intelektualnej i przemysłowej. W ramach indywidualnej praktyki rozwinęła także specjalizację z zakresu prawa ochrony środowiska. Prowadzi obsługę prawną polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych w zakresie prawa korporacyjnego i prawa pracy. Poza bieżącą pracą prawnika pozostaje aktywnym członkiem Gdańskiego Stowarzyszenia Alliance Française oraz udziela się w Komisji Zagranicznej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego;
 • stypendystka Uniwersytetu Sophia Antipolis w Nicei we Francji;
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku;
 • autorka licznych opinii prawnych dotyczących prawnej ochrony własności intelektualnej i przemysłowej na gruncie prawa polskiego i europejskiego;
 • uczestniczka międzynarodowych projektów z zakresu ochrony i przetwarzania danych osobowych;
 • prowadzi obsługę prawną inwestycji budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów środowiskowych;
 • prowadzi obsługę prawną spółek z branży budowlanej, przemysłu drzewnego oraz świadczy pomoc prawną rzecz agencji pracy;
 • współpracowała przy obsłudze prawnej jednej z największych grup kapitałowych w Polsce z sektora energetyki, zajmując się sprawami korporacyjnymi, pracowniczymi, w tym z zakresu zbiorowego prawa pracy, nadzorem prawnym nad inwestycjami w odnawialne źródła energii oraz kwestiami prawa własności intelektualnej do realizowanych projektów;
 • prowadzi projekty z zakresu audytów prawnych spółek i nieruchomości (legal due diligence);
 • doradca osób fizycznych w przedmiocie prawa pracy;
 • biegle włada językiem angielskim i francuskim.

katarzyna.ludwichowska@kancelaria-kgg.pl

606-457-080