O Kancelarii

Kancelarie Radców Prawnych i Adwokatów Koprowski Gąsior Gierzyńska Ludwichowska, powstały na fundamentach założonej w 2005 r. Kancelarii Prawniczej Koprowski Gąsior Gierzyńska & Partnerzy s.c. Utworzenie zespołu Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów było rezultatem poszerzenia zarówno zespołu prawników, jak również rozwoju dodatkowych specjalizacji.

Zespół Kancelarii składa się z wysoce wykwalifikowanych radców prawnych i adwokatów, których wąskie specjalizacje wzajemnie się uzupełniają, gwarantując tym samym swoim Klientom kompleksową obsługę prawną. Standardem pracy prawników Kancelarii jest rzetelność, terminowość, dokładność i punktualność.

Działalność Kancelarii skupia się na obsłudze prawnej szeroko rozumianych procesów inwestycyjnych. Dlatego też, do czołowych specjalizacji Kancelarii należą: prawo nieruchomości, prawo budowlane, prawo ochrony środowiska, prawo własności intelektualnej i prawo ubezpieczeń gospodarczych.

Zespół Kancelarii prowadzi bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych:

 • sektora transportu i spedycji;
 • sektora budowlanego, w tym obsługę przedsiębiorstw deweloperskich;
 • sektora produkcyjnego;
 • sektora energetyki;
 • sektora IT;
 • sektora medycznego;
 • agencji zatrudnienia;
 • wspólnot mieszkaniowych.

Kancelarie Radców Prawnych i Adwokatów kierują swoje usługi również wobec podmiotów indywidualnych i osób fizycznych. Prawnicy Kancelarii podejmują się spraw:

 • dochodzenia odszkodowań z tytułu szkód majątkowych i osobowych;
 • dochodzenia roszczeń pracowniczych z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, mobbingu i dyskryminacji;
 • dochodzenia odszkodowań za błędy lekarskie;
 • rodzinnych i spadkowych;
 • mieszkaniowych.

Prawnicy Kancelarii opracowują audyty prawne spółek, przedsiębiorstw i nieruchomości. Analizują i sporządzają umowy cywilnoprawne stosowane w obrocie handlowym.

Wykorzystując nowoczesne technologie komunikacyjne prawnicy Kancelarii świadczą usługi na terenie całego kraju. Poza tym wykorzystując bogate zaplecze merytoryczne w postaci rozwiniętej i utrwalonej współpracy z zagranicznymi kancelariami oraz dzięki znajomości języków obcych prawnicy Kancelarii skutecznie świadczą pomoc prawną w sprawach międzynarodowych.