Kancelarie Radców Prawnych i Adwokatów Koprowski Gąsior Gierzyńska Ludwichowska

Ubezpieczenia


Od samego początku działalności jedną z priorytetowych specjalizacji Kancelarii była pomoc osobom poszkodowanym w sporach ze sprawcami szkód, nadzór nad postępowaniami likiwdacyjnymi prowadzonymi przez zakłady ubezpieczeń oraz zastępstwo procesowe na etapie sądowego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i o zadośćuczynienie (zarówno w postępowaniach karnych, jak i cywilnych).

W ramach tej specjalizacji zajmujemy się:

Kancelaria od początku 2006 roku stale współpracuje z Rzecznikiem Praw Pacjenta w Gdańsku, świadcząc usługi prawne na rzecz osób, które doznały szkód majątkowych i na osobie na skutek błędów lekarskich.


Bartosz Gąsior

bartosz.gasior@kancelaria-kgg.pl
600 059 134

Monika Gierzyńska

monika.gierzynska@kancelaria-kgg.pl
601 255 566

 
 

 

Obszary działania


Do czołowych specjalizacji Kancelarii należą:
prawo nieruchomości, prawo budowlane, prawo ochrony środowiska, prawo własności intelektualnej i prawo ubezpieczeń gospodarczych.