Kancelarie Radców Prawnych i Adwokatów Koprowski Gąsior Gierzyńska Ludwichowska

Zaufali nam


Kancelarie Radców Prawnych i Adwokatów Koprowski Gąsior Gierzyńska Ludwichowska powstały na fundamentach założonej w 2005 r. Kancelarii Prawniczej Koprowski Gąsior Gierzyńska & Partnerzy s.c. Utworzenie Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów było rezultatem poszerzenia zarówno zespołu prawników, jak również rozwoju dodatkowych specjalizacji.
 
Zespół Kancelarii składa się z wysoce wykwalifikowanych radców prawnych i adwokatów, których wąskie specjalizacje wzajemnie się uzupełniają, gwarantując tym samym swoim Klientom kompleksową obsługę prawną. Standardem pracy prawników Kancelarii jest rzetelność, terminowość, dokładność i punktualność.
 
Działalność Kancelarii skupia się na obsłudze prawnej szeroko rozumianych procesów inwestycyjnych. Dlatego też, do czołowych specjalizacji Kancelarii należą: prawo nieruchomości, prawo budowlane, prawo ochrony środowiska, prawo własności intelektualnej i prawo ubezpieczeń gospodarczych.

 

Eurovia

Konsulat Generalny CHRL

Wurth

Belweder Group

Unipay

Optem s.c.

POTWIERDZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG

Zaświadczamy, że Kancelaria Prawnicza Koprowski Gąsior Gierzyńska & Partnerzy s.c. od lipca 2008 świadczy naszej firmie usługi prawnicze. Usługi wykonywane są terminowo, profesjonalnie i w sposób satysfakcjonujący.

Scanspol Sp. z o.o

OPINIA

Z przyjemnością pragniemy zarekomendować rzetelne i profesjonalne usługi Kancelarii Prawniczej Koprowski Gąsior Napolska & Partnerzy S.C.

Wszyscy doradcy prawni Kancelarii Prawniczej Koprowski Gąsior Napolska & Partnerzy S.C. posiadają odpowiednie kwalifikacje, bogatą wiedzę prawniczą i doświadczenie zawodowe.

Firma Scanspol Sp. z o.o. mając na uwadze jakość świadczonych usług prawnych przez Kancelarię Koprowski Gąsior Nadolska & Partnerzy S.C korzysta od początku 2006 roku z doradztwa oraz obsługi prawnej Kancelarii.

Szczegółowy zakres usług prawnych jest dostosowany do indywidualnych potrzeb naszej Spółki m.in. w obszarze prawa spółek handlowych, prawa cywilnego, prawa podatkowego, ubezpieczeń, windykacji wierzytelności oraz współpracy międzynarodowej.

Gmina Miasto Kościerzyna

LIST REFERENCYJNY

Mam przyjemność potwierdzić, że w imieniu Gminy Miejskiej Kościerzyna korzystam z usług prawniczych Kancelarii Koprowski Gąsior Gierzyńska & Partnerzy s.c. z siedzibą w Gdańsku.

Zakres usług obejmuje przede wszystkim reprezentację procesową Gminy Miejskiej Kościerzyna w postępowaniach sądowych oraz opinie prawne z zakresu prawa cywilnego i prawa podatkowego w dziedzinie nieruchomości.

Pragnę podkreślić, że świadczone usługi oparte są na profesjonalizmie zespołu prawników, ich rzetelnej wiedzy merytorycznej, doskonałych umiejętnościach i zaangażowaniu w realizację powierzanych spraw. Cechują się też skutecznością, zwłaszcza w sprawach o wysokim stopniu trudności.

Na podstawie dotychczasowego przebiegu współpracy z całą odpowiedzialnością mogę polecić usługi Kancelarii Prawniczej Koprowski Gąsior Gierzyńska & Partnerzy s.c. z siedzibą w Gdańsku.

Fundacja Barbary Piaseckiej Johnson

DO OSÓB ZAINTERESOWANYCH:

Z prawdziwą przyjemnością potwierdzam, że Fundacja Barbary Piaseckiej Johnson oraz The Barbara Piasecka Johnson Foundation korzystają z usług prawniczych świadczonych przez firmę Koprowski, Gąsior, Gierzyńska & Partnerzy z Gdańska.

Nasze kontakty z Kancelarią polegają przede wszystkim na współpracy z panem mecenasem Antonim Koprowskim i dotyczą głównie kwestii związanych z nieruchomościami, przy czym należy podkreślić ich bardzo specyficzny charakter z uwagi na niedochodowy status obydwu Fundacji oraz na fakt, że jedna z nich ma swoją siedzibę poza granicami Polski. Pan mecenas Koprowski dał się poznać jako pracujący bez zarzutu prawnik wykazujący dogłębną znajomość przedmiotowych zagadnień. Jego działania cechują prawdziwa profesjonalność oraz autentyczna rzetelność. Wszystkie powierzane mu sprawy są załatwiane bardzo sprawnie, na czas i bez żadnych niedopatrzeń. Co więcej, pan mecenas Koprowski zawsze chętnie służy radą, przewiduje potencjalne problemy i sugeruje stosowne sposoby ich rozwiązania czy też zapobiegania ewentualnym komplikacjom, zaś w razie potrzeby bezzwłocznie zasięga rady u specjalistów z innych dziedzin prawa.

W oparciu o dotychczasowe doświadczenia, mogę bez wahania polecić usługi kancelarii pana mecenasa Koprowskiego.

 

Yusen Logistics

 LIST REFERENCYJNY

Firma Yusen Logistics (Polska) Sp. z o.o. jako międzynarodowy operator logistyczny o ponad stuletniej tradycji, na rynku polskim świadczy usługi spedycyjne, magazynowe i obsługi celnej. Na potrzeby naszych klientów tworzymy i wdrażamy nowoczesne rozwiązania związane z transportem i magazynowaniem towarów.

Ze względu na charakter prowadzonej przez naszą firmę działalności szczególne znaczenia mają dla nas regulacje prawne dotyczące spedycji, wynikające zarówno z polskiego prawa cywilnego jak i z międzynarodowych konwencji, jak np. CMR. Wymusza to na nas znajomość odpowiednich przepisów, śledzenie zachodzących w nich zmian oraz umiejętność zastosowania ich w praktyce.

Biorąc pod uwagę zawiłości prawa i częstą trudność w samodzielnej interpretacji jego zapisów, współpracujemy z Kancelarią Prawną Koprowski Gąsior Gierzyńska & Partnerzy s.c. Obsługa prawna, z której korzystamy, obejmuje między innymi tworzenie i weryfikowanie umów, doradztwo w bieżącej działalności, pomoc w negocjacjach biznesowych, przy rozstrzyganiu reklamacji oraz reprezentacja Yusen Logistics (Polska) Sp. z o.o. w przypadku sporów sądowych.

Wszystkie podejmowane przez Kancelarię Prawną Koprowski Gąsior Gierzyńska & Partnerzy s.c. na nasze zlecenie sprawy za dogłębnie analizowane, a przedstawiane komentarze lub proponowane rozwiązania są wyczerpujące i optymalne z punktu widzenia interesów naszej firmy. Ewentualne sprawy sporne z kontrahentami są poprzedzone dokładną weryfikacją posiadanego materiału dowodowego i analizą możliwości wygranej przed sądem.

W czasie prowadzonych postępowań Pani mecenas Monika Gierzyńska, jak i Pan mecenas Bartosz Gąsior wykonują swoje obowiązki niezwykle rzetelnie i terminowo, a w komunikacji z nami posługują się zwięzłym i zrozumiałym nie tylko dla prawników językiem.

W oparciu o dotychczasowe doświadczenia, możemy polecić usługi Kancelarii Prawnej Koprowski Gąsior Gierzyńska & Partnerzy s.c.

Nordea Bank Polska S.A.

DO OSÓB ZAINTERESOWANYCH,

Z przyjemnością pragniemy zarekomendować rzetelne i profesjonalne usługi Kancelarii Prawniczej Koprowski Gąsior Gierzyńska & Partnerzy S.C., reprezentowanej przez Pana Mecenasa Antoniego Koprowskiego.

Nasi klienci niejednokrotnie korzystali z usług Kancelarii – między innymi w zakresie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych czy transakcji zakupu nieruchomości.

Profesjonalna pomoc ze strony Pana mecenasa Koprowskiego przyczyniła się do bezproblemowego załatwienia spraw.

Klienci mogą liczyć na stałą opiekę prawną oraz pomoc często wykraczającą poza standardową poradę prawną.

Na podstawie dotychczasowej współpracy pragniemy polecić usługi Pana mecenasa Koprowskiego.

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

LIST REFERENCYJNY

Na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku Kancelaria Prawnicza Koprowski Gąsior Gierzyńska & Partnerzy s.c. w dniach od 07.12.2011 r. do 30.12.2011 r. udzielała konsultacji prawnych dla beneficjentek projektu „Mamo, Ty też możesz!”. Konsultacje dotyczyły zagadnień z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zagadnień z prawa cywilnego i mieszkaniowego oraz kwestii administracyjno-prawnych.

Przeprowadzone konsultacje pod względem organizacyjnym realizowane były zgodnie z zawartą umową i harmonogramem w sposób rzetelny i fachowy.

Z opinii wyrażonych przez beneficjentki Projektu po zakończeniu konsultacji wynikało, że udzielone porady zwiększyły ich świadomość prawną w zakresie przedstawionych problemów.

Współpracę z Kancelarią Prawniczą Koprowski Gąsior Gierzyńska & Partnerzy sc w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń oceniamy jako bardzo dobrą.

 

 

NZOZ Centrum Medycyny Manualnej Rehabilitacji i Profilaktyki Zdrowotnej

REFERENCJE

Kancelaria Prawnicza Koprowski Gąsior Gierzyńska & Partnerzy s.c. w Gdańsku przy ul. Świętojańskiej 47/48 świadczy usługi prawnicze związane z bieżącą kompleksową obsługą prawną mojego Centrum zarówno w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, jak i karnego.

Efekty współpracy spełniają wszystkie moje oczekiwania w wyżej opisanym zakresie. Rzetelność i profesjonalne podejście do wykonywanych obowiązków to tylko niektóre zalety partnerów Kancelarii.

Podczas wykonywania usług Kancelaria nie ograniczyła się li tylko do prac objętych umową, ale dała się poznać od innej, także ludzkiej strony, czyli życzliwej pomocy nieobjętej umową.

Dotychczasowa współpraca daje mi podstawy do twierdzenia, że Kancelaria ta doskonale poradzi sobie z każdym problemem w każdej sytuacji. Korzystanie ze świadczonych usług o tak wysokiej jakości to wyjątkowa przyjemność.

Gastropoland Sp. z o.o.

REFERENCJE

Spółka Gastropoland Sp. z o.o. działa na polskim rynku od dziesięciu lat. Zajmujemy się eksportem profesjonalnego wyposażenia kuchennego do restauracji i hoteli na terenie UE, w szczególności Belgii i Francji.

Korzystamy z usług Kancelarii Radcy Prawnego Katarzyny Ludwichowskiej, zarówno w sprawach związanych z bieżącą działalnością Spółki, przy analizowaniu i sporządzaniu kontraktów, czy też w sprawach związanych z zatrudnieniem, jak również w sprawach sądowych.

Pani Mecenas świadczy usługi prawne na terenie całego kraju. Jest rzetelna i terminowa. Na podstawie dotychczasowej współpracy, polecamy Kancelarię Radcy Prawnego Katarzyny Ludwichowskiej. Dzięki jej staraniom wiele spraw Spółki udało się zakończyć pomyślnie.

CTE Sp. z o.o.

LIST REFERENCYJNY

Spółka CTE Sp. z o.o. z siedzibą w Istebnej prowadzi szeroką działalność gospodarczą w sektorze turystyki narciarskiej. Od 2012 r. Spółka jest inwestorem wielu przedsięwzięć polegających na budowie wyciągów narciarskich oraz kompleksu gastronomiczno-hotelarskiego w Beskidzie Żywieckim na terenie Natura 2000.

Kancelaria Radca Prawnych Katarzyny Ludwichowskiej od kilku lat wspiera nasze działania inwestycyjne, prowadząc stałą obsługę prawną postępowań administracyjnych, w szczególności w zakresie uzgodnień warunków realizacji przedsięwzieć i ich oceny w zakresie oddziaływania na środowisko i na obszar Natura 2000.

Usługi świadczone przez radcę prawnego Katarzynę Ludwichowską oparte są na jej rzeetelnej wiedzy merytorycznej. Pomimo odległości jaka dzieli siedzibę Kancelarii od siedziby Spółki, Pani Katarzyna Ludwichowska zawsze bierze aktywny udział w spotkaniach, konsultacjach oraz osobiście występuje przed lokalnymi organami administracji publicznej. Jest dyspozycyjna i terminowa.

Z przyjemnością potwierdzamy rzetelność i profesjonalizm radcy prawnego Katarzyny Ludwichowskiej oraz rekomendujemy jej usługi.

 

InfoBrokering Sebastian Stencel

REFERENCJE

Firma InfoBrokering Sebastian Stencel działa w obszarze pozyskiwania informacji biznesowej i gospodarczej. Jest to dziedzina, w której wiele ram prawnych dopiero powstaje, co powoduje, że działamy w zmiennym otoczeniu prawnym.

Dzięki niezastąpionemu wsparciu Radcy Prawnego Katarzyny Ludwichowskiej wszelkie wprowadzane zmiany są dla nas jasne i pozwalają na ciedzienną pewną działalnośc firmy. Działania Pani Katarzyny cechują się dyskrecją, zaangażowaniem oraz bardzo wysokim poziomem merytorycznym świadczonych usług.

Z powyższych powodów jesteśmy bardzo zadowoleni z realizacji powierzonych Pani Katarzynie zleceń oraz z pełnym przekonaniem możemy polecić Radcę Prawnego Katarzynę Ludwichowską z Kancelarii Prawniczej Koprowski Gąsior Gierzyńska & Partnerzy sc jako partnera godnego zaufania i świadczącego profesjonalną pomoc prawną.

Agencja Reklamy Media Vision

REFERENCJE

Mam przyjemności potwierdzić rzetelność i profesjonalizm usług prawwnych świadczonych przez radcę prawnego Katarzynę Ludwichowską.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej o nazwie Agencja Reklamy Media Vision współpracuję z Kancelarią Radcy Prawnego Katarzyną Ludwichowską od dłuższego czasu. Z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że radca prawny Katarzyna Ludwichowska świadczy usługi na najwyższym poziomie merytorycznym, skutecznie i terminowo.

 

RSS Sp. z o.o.

REFERENCJE

Szanowni Państwo,
jako przedsiębiorstwo produkcyjne, zatrudniające kilkudziesięciu pracowników, często zwracamy się do radcy prawnego Katarzyny Ludwichowskiej z zagadnieniami z zakresu prawa pracy, wynikającymi z naszej bieżącej działalności. Za każdym razem możemy liczyć na sprawna i profesjonalną odpowiedź.

Możliwość skierowania w każdej chwili zapytania do Kancelarii Radcy Prawnego Katarzyny Ludwichowskiej o udzielenie pomocy prawnej, jest dla nas wygodnym i bezpiecznym roziwąznaiem, ułatwiającym sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa zgodnie z wymogami prawa.

Naszym zdaniem stała obsługa prawna jest niezbędnym elementem prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Z przyjemnością rekomendujemy Kancelarię Radcy Prawnego Katarzyny Ludwichowskiej jako podmiot, który świadczy profesjonalną, stałą obsługę prawną przedsiębiorstw.