Kancelarie Radców Prawnych i Adwokatów Koprowski Gąsior Gierzyńska Ludwichowska

Prawo medyczne


Nasza Kancelaria zapewnia wszechstronną pomoc prawną zarówno lekarzom jak i placówkom medycznym, w zakresie szeroko rozumianego prawa medycznego. Reprezentujemy również pacjentów oraz osoby poszkodowane przez tzw."błędy medyczne".
Świadczymy usługi doradcze w  bieżącej działalności placówek leczniczych oraz reprezentujemy w postępowaniach cywilnych i karnych. W zakresie reprezentacji lekarzy  w postępowaniach karnych niebagatelne znaczenie ma doświadczenie wyniesione przez Wspólników Kancelarii z pracy w organach ścigania. Dzięki współpracy z szerokim gronem specjalistów nasze usługi są kompleksowe.
Celem działania naszej Kancelarii  jest świadczenie specjalistycznych usług prawnych dla podmiotów zajmujących się ochroną zdrowia oraz dla pacjentów. Realizując ten cel Kancelaria wykorzystuje duże doświadczenie Wspólników we współpracy z podmiotami leczniczymi, a także z samymi lekarzami, tak w ramach obsługi prawnej, jak i prowadzenia procesów.
Do najważniejszych zagadnień, którymi Wspólnicy Kancelarii zajmują się w swojej praktyce, zaliczają się: bieżąca obsługa podmiotów leczniczych, prowadzenie procesów sądowych - cywilnych i karnych- dotyczących błędów medycznych, reprezentowanie lekarzy w postępowaniach przed komisjami do spraw zdarzeń medycznych.

Zakres usług:


Antoni Koprowski

antoni.koprowski@kancelaria-kgg.pl
502 031 149

 
 
 

 

Obszary działania


Do czołowych specjalizacji Kancelarii należą:
prawo nieruchomości, prawo budowlane, prawo ochrony środowiska, prawo własności intelektualnej i prawo ubezpieczeń gospodarczych.